Câu hỏi:

19/08/2020 1,104

Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?

Trả lời:

Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử amoniac được thay thế bằng gốc hiđrocacbon

Trimetylamin : (CH3)3N (amin bậc III)

Đimetylamin : CH3NHCH3 (amin bậc II)

Metylamin : CH3NH2 (amin bậc I)

Phenylamin : C6H5NH2 (amin bậc I)

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tổng quát của amin no 2 chức mạch hở là?  

Xem đáp án » 19/08/2020 8,577

Câu 2:

Amin no, mạch hở có công thức tổng quát là:

Xem đáp án » 19/08/2020 2,524

Câu 3:

Metylamin có thể được coi là dẫn xuất của:

Xem đáp án » 19/08/2020 2,334

Câu 4:

Công thức phân tử của etylmetylamin là

Xem đáp án » 19/08/2020 1,240

Câu 5:

Amin không no có 1 nối đôi, mạch hở có công thức tổng quát là:

Xem đáp án » 19/08/2020 760

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »