Câu hỏi:

19/08/2020 2,379

Metylamin có thể được coi là dẫn xuất của:

Trả lời:

Có thể hiểu khi thay thế 1 nguyên tử H của CH4 bằng 1 nhóm NH2 ta thu được CH3NH2

→ metylamin có thể được coi là dẫn xuất của metan

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tổng quát của amin no 2 chức mạch hở là?  

Xem đáp án » 19/08/2020 8,699

Câu 2:

Amin no, mạch hở có công thức tổng quát là:

Xem đáp án » 19/08/2020 2,559

Câu 3:

Công thức phân tử của etylmetylamin là

Xem đáp án » 19/08/2020 1,268

Câu 4:

Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,131

Câu 5:

Amin không no có 1 nối đôi, mạch hở có công thức tổng quát là:

Xem đáp án » 19/08/2020 785

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »