Câu hỏi:

20/08/2020 346

Theo tác giả, “Thơ là biểu hiện của tâm hồn con người” đúng hay sai?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A: Đúng

 

- Theo Nguyễn Đình Thi: “Thơ là biểu hiện của tâm hồn con người”

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo tác giả, đường đi của thơ khác với văn xuôi ở điểm nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 602

Câu 2:

Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là:

Xem đáp án » 20/08/2020 541

Câu 3:

Nội dung dưới đây đúng hay sai? “Về thơ tự do, thơ không vần, tác giả cho rằng không có vấn đề thơ tự do, thơ có vần và thơ không có vần. Chỉ có thơ thực và thơ giả, thơ hay và thơ không hay, thơ và không thơ”.

Xem đáp án » 20/08/2020 455

Câu 4:

Đáp án nào dưới đây không đúng về khẳng định thơ diễn tả tâm hồn con người:

Xem đáp án » 20/08/2020 437

Câu 5:

Theo Nguyễn Đình Thi, hình ảnh thơ là:

Xem đáp án » 20/08/2020 380

Câu 6:

Trong tác phẩm, Nguyễn Đình Thi cho rằng tư tưởng của thơ bắt nguồn từ đâu?

Xem đáp án » 20/08/2020 356

Bình luận


Bình luận