Câu hỏi:

20/08/2020 379

Theo Nguyễn Đình Thi, hình ảnh thơ là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Theo Nguyễn Đình Thi, hình ảnh thơ là: “Hình ảnh thực nảy lên trong tâm hồn khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trạng thái nào ấy. Đụng chạm với hành động hằng ngày, tâm hồn nảy lên bao nhiêu hình ảnh như những tia lửa tóe lên khi búa đập vào sắt trên đe. Người làm thơ lượm những tia lửa ấy, kết nên một bó sáng, nó là hình ảnh thơ”

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo tác giả, đường đi của thơ khác với văn xuôi ở điểm nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 602

Câu 2:

Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là:

Xem đáp án » 20/08/2020 540

Câu 3:

Nội dung dưới đây đúng hay sai? “Về thơ tự do, thơ không vần, tác giả cho rằng không có vấn đề thơ tự do, thơ có vần và thơ không có vần. Chỉ có thơ thực và thơ giả, thơ hay và thơ không hay, thơ và không thơ”.

Xem đáp án » 20/08/2020 454

Câu 4:

Đáp án nào dưới đây không đúng về khẳng định thơ diễn tả tâm hồn con người:

Xem đáp án » 20/08/2020 434

Câu 5:

Trong tác phẩm, Nguyễn Đình Thi cho rằng tư tưởng của thơ bắt nguồn từ đâu?

Xem đáp án » 20/08/2020 354

Câu 6:

Theo tác giả, “Thơ là biểu hiện của tâm hồn con người” đúng hay sai?

Xem đáp án » 20/08/2020 345

Bình luận


Bình luận