Phân tích văn bản "Mấy ý nghĩ về thơ"

  • 1317 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Theo tác giả, “Thơ là biểu hiện của tâm hồn con người” đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A: Đúng

 

- Theo Nguyễn Đình Thi: “Thơ là biểu hiện của tâm hồn con người”


Câu 2:

Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là:

Xem đáp án

Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là : thơ là biểu hiện tâm hồn con người

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đáp án nào dưới đây không đúng về khẳng định thơ diễn tả tâm hồn con người:

Xem đáp án

Khẳng định thơ diễn tả tâm hồn con người:

- “Thơ là một thứ nhạc, một thứ nhịp điệu bên trong, một thứ nhịp điệu của hình ảnh, tình ý”.

- “Nhịp điệu thơ được hình thành từ những cảm xúc, hình ảnh và trong khoảng im lặng cũng là nơi trú ngụ kín đáo của sự xúc động”.

Kết luận: Đường đi của thơ là đi thẳng vào tình cảm. Điều đó có nghĩa thơ là biểu hiện của tâm hồn con người.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Theo Nguyễn Đình Thi, hình ảnh thơ là:

Xem đáp án

Theo Nguyễn Đình Thi, hình ảnh thơ là: “Hình ảnh thực nảy lên trong tâm hồn khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trạng thái nào ấy. Đụng chạm với hành động hằng ngày, tâm hồn nảy lên bao nhiêu hình ảnh như những tia lửa tóe lên khi búa đập vào sắt trên đe. Người làm thơ lượm những tia lửa ấy, kết nên một bó sáng, nó là hình ảnh thơ”

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong tác phẩm, Nguyễn Đình Thi cho rằng tư tưởng của thơ bắt nguồn từ đâu?

Xem đáp án

Những tư tưởng trong thơ là tư tưởng dính liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận