Câu hỏi:

20/08/2020 74

Chất không thủy phân trong môi trường axit là:

Trả lời:

Đáp án B

Glucozo không có pư thủy phân trong môi trường axit

Tinh bột, xenlulozo thủy phân trong môi trường axit cho glucozơ

Saccarozo thủy phân cho glucozo và fructozo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lên men một tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%. Khối lượng ancol thu được là :

Xem đáp án » 20/08/2020 5,680

Câu 2:

Thuỷ phân saccarozơ, thu được 270 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân là :

Xem đáp án » 20/08/2020 5,588

Câu 3:

Khi thủy phân 486 kg bột gạo có 80% tinh bột (còn lại là tạp chất trơ). Nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 75%, khối lượng glucozơ tạo thành là

Xem đáp án » 20/08/2020 350

Câu 4:

Cho một lượng tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 750 gam kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Khối lượng tinh bột phải dùng là :

Xem đáp án » 20/08/2020 295

Câu 5:

Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 25% tinh bột thì thu được bao nhiêu kg glucozơ? Biết hiệu suất phản ứng là 75%.

Xem đáp án » 20/08/2020 244

Câu 6:

Thủy phân hoàn toàn 85,5 gam saccarozơ thu bao nhiêu gam glucozơ?

Xem đáp án » 20/08/2020 236

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »