Câu hỏi:

20/08/2020 1,613

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ yếu nhất ?

Trả lời:

Gốc C6H5CH2 là gốc đẩy e yếu

CH3 (gốc đẩy e) đính vào vòng nên pCH3C6H4 hút e yếu hơn gốc C6H5

→ lực bazơ của C6H5NH2 yếu hơn pCH3C6H4NH2

(C6H5)2NH có 2 gốc C6H5 hút e nên lực bazơ của (C6H5)2NH yếu hơn C6H5NH2

→ Chất có tính bazơ yếu nhất là (C6H5)2NH

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất?

Xem đáp án » 20/08/2020 2,814

Câu 2:

Tính bazơ của metylamin mạnh hơn anilin vì:

Xem đáp án » 20/08/2020 2,459

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,815

Câu 4:

Có 4 hóa chất: metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là:

Xem đáp án » 20/08/2020 914

Câu 5:

Nguyên nhân amin có tính bazơ là:

Xem đáp án » 21/08/2020 486

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »