Câu hỏi:

22/08/2020 162

Ứng với CTPT C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ứng với CTPT C8H10 có 4 đồng phân hiđrocacbon thơm.

- Chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có 3 dung dịch: CH3CHO, CH3COOH, HCOOH đựng trong 3 lọ mất nhãn. Hoá chất có thể dùng để phân biệt ba dung dịch trên là:

Xem đáp án » 22/08/2020 5,528

Câu 2:

Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2 (Ni, t°). Qua hai phản ứng này chứng tỏ anđehit.

Xem đáp án » 22/08/2020 373

Câu 3:

Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh.

(b) Phenol có tính axít rất yếu, dd phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

(c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.

(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.

(e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa.

- Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 22/08/2020 241

Câu 4:

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C4H10O là:

Xem đáp án » 22/08/2020 211

Câu 5:

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là:

Xem đáp án » 22/08/2020 135

Câu 6:

Cho sơ đồ: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2) Biết A1 có khả năng pứ với dd, AgNO3/ NH3 công thức phân tử của A2 là:

Xem đáp án » 22/08/2020 112

Bình luận


Bình luận