Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

  • 1995 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ứng với CTPT C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

Xem đáp án

- Ứng với CTPT C8H10 có 4 đồng phân hiđrocacbon thơm.

- Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh.

(b) Phenol có tính axít rất yếu, dd phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

(c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.

(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.

(e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa.

- Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án

- Phát biểu đúng là:

(b) Phenol có tính axít rất yếu, dd phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

(c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.

(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.

(e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa.

- Chọn đáp án D.


Câu 5:

Cho sơ đồ: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2) Biết A1 có khả năng pứ với dd, AgNO3/ NH3 công thức phân tử của A2 là:

Xem đáp án

- A1 có khả năng pứ với dd AgNO3/ NH3 nên có CTPT là CH3CHO. Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2) 

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

- Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận