Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

  • 1987 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Cho các chất:

(1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol;

(4) 1,2 – đihiđroxi – 4 – metylbenzen; (5) 4 – metylphenol; (6) α – naphtol.

- Các chất thuộc loại phenol là:

Xem đáp án

- Các chất thuộc loại phenol là:

   (1) axit picric;

   (4) 1,2 – đihiđroxi – 4 – metylbenzen;

   (5) 4 – metylphenol;

   (6) α – naphtol.

- Chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho sơ đồ chuyến hóa:

 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

 X và Y có thể lần lượt là:

Xem đáp án

- Chọn đáp án D.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4) 

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận