Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

  • 1985 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Stiren có CTPT C8H8. Câu nào đúng khi nói về stiren?

Xem đáp án

- Nhận định đúng là: Stiren là hiđrocacbon thơm.

- Chọn đáp án C.


Câu 2:

CTTQ của ancol bậc 1 no, đơn chức là:

Xem đáp án

- CTTQ của ancol bậc 1 no, đơn chức là CnH2n+1CH2OH (n ≥ 0).

- Chọn đáp án C.


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm - OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án

- Ta có nancol = nH2O = 0,7 – 0,5 = 0,2 mol.

- Đặt CT chung của 2 ancol là:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

- Ta có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

- Vậy 2 ancol 2 chức → nO (ancol) = 2nancol = 0,4 mol.

- Áp dụng định luật bảo toàn cho nguyên tố oxi có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3) 

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

→ V = 0,65.22,4 = 14,56 lít. Chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

- Trong sơ đồ trên mỗi mũi tên là một phản ứng, X không thể là:

Xem đáp án

- X không thế là C2H5OH.

- Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận