Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 3)

  • 1994 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Isopropyl benzen còn gọi là:

Xem đáp án

- Isopropyl benzen còn gọi là cumen.

- Chọn đáp án C.


Câu 3:

Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2 - CHO là:

Xem đáp án

- Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2 - CHO là 3 – metylpentanal.

- Chọn đáp án B.


Câu 4:

Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 là:

Xem đáp án

- Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 là axit fomic, vinylaxetilen, propin.

- Chọn đáp án C.


Câu 5:

Chất nào sau đây là ancol bậc II?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận