Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

  • 1992 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tính chất nào không phải của benzen?

Xem đáp án

- Benzen không tác dụng với dung dịch KMnO4 (đun nóng).

- Chọn đáp án C.


Câu 3:

Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát là:

Xem đáp án

- Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát là:

  CnH2nO (n  1).

- Chọn đáp án B.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về anđehit và xeton là sai?

Xem đáp án

- Hiđro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo thành sản phẩm bền gọi là xianohiđrin.

- Chọn đáp án B.


Câu 5:

Axit acrylic (CH2 = CH  COOH) không tham gia phản ứng với chất nào sau đây?

Xem đáp án

- Axit acrylic (CH2 = CH  COOH) không tham gia phản ứng với NaNO3.

- Chọn đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận