Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 4)

  • 1994 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là:

Xem đáp án

- A là hexacloran C6H6Cl6.

- Chọn đáp án C.


Câu 2:

Chất không phản ứng với NaOH là:

Xem đáp án

- Chất không phản ứng với NaOH là rượu etylic.

- Chọn đáp án A.


Câu 3:

Chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là:

Xem đáp án

- Chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là anđehit axetic.

- Chọn đáp án C.


Câu 4:

Trong công nghiệp, anđehit fomic được điều chế trực tiếp từ:

Xem đáp án

- Trong công nghiệp, người ta oxi hóa metan có xúc tác để thu được anđehit fomic.

- Chọn đáp án C.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

- Ancol etylic là ancol bậc I.

- Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận