Câu hỏi:

22/08/2020 312

Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp hai este đồng phân, thu được 8,96 lít CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. CTPT của hai este là

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 11,1 gam este X thu được 10,08 lít CO2 đktc và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của este là

Xem đáp án » 22/08/2020 1,987

Câu 2:

Một este no, đơn chức, mạch hở khi cháy cho 3,6 g H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 22/08/2020 1,251

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X no, đơn chức, mạch hở thu được 4,48 lít CO2 đktc. Công thức phân tử este là

Xem đáp án » 22/08/2020 738

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp este gồm metyl propionat và etyl axetat cần V lít khí oxi (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 22/08/2020 579

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa tạo ra tương ứng là

Xem đáp án » 22/08/2020 455

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp este gồm metyl axetat và etyl fomat cần đủ 15,68 lít khí oxi (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án » 22/08/2020 429

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »