Hóa học 12 Bài tập đốt cháy este no có đáp án

  • 1700 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn một este hữu cơ X thu được 0,2 mol CO2 và 0,2 mol H2O. X thuộc loại

Xem đáp án


Câu 3:

Khi đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở ta luôn có

Xem đáp án


Câu 4:

Khi đốt cháy este mà ta thu được nCO2 = nH2O thì có thể kết luận gì về este

Xem đáp án


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn este X thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau, X có thể là este

Xem đáp án

Đốt cháy este thu được nCO2 = nH2O → este no, mạch hở, đơn chức.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận