Câu hỏi:

22/08/2020 1,184

“Nếu ta chia cả tử và mẫu của phân số cho ước chung lớn nhất của chúng, ta sẽ được…”. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: B

“Nếu ta chia cả tử và mẫu của phân số cho ước chung lớn nhất của chúng, ta sẽ được một phân số tối giản”. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu sai. Với a;b;m ∈ Z;b;m 0 thì

Xem đáp án » 25/08/2020 3,845

Câu 2:

Rút gọn phân số 1251000  về dạng phân số tối giản ta được:

Xem đáp án » 22/08/2020 1,814

Câu 3:

Tìm x biết 514=2065x

Xem đáp án » 25/08/2020 1,738

Câu 4:

Tìm x biết 23233232=x32

Xem đáp án » 25/08/2020 877

Câu 5:

“ Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một … của chúng thì ta được một phân số mới … phân số đã cho”. Các cụm từ thích hợp vào chỗ trống lần lượt là:

Xem đáp án » 22/08/2020 779

Câu 6:

Tìm số a;b biết 2456=a7=111b

Xem đáp án » 22/08/2020 657

Bình luận


Bình luận