Câu hỏi:

23/08/2020 1,556

Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về khái niệm thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống là bàn bạc về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người( như ô nhiễm môi trường, nếp sống văn minh đô thị, tai nạn giao thông, bạo hành gia đình, lối sống thờ ơ vô cảm, đồng cảm và sẽ chia,… ). Đó có thể là hiện tượng xấu hoặc tốt, đáng khen hoặc đáng chê.

- Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc đề nghị luận về một hiện tượng đời sống?

Xem đáp án » 23/08/2020 5,944

Câu 2:

Đề nào dưới đây không phải là đề nghị luận về một hiện tượng đời sống?

Xem đáp án » 23/08/2020 5,600

Câu 3:

Điểm khác nhau cơ bản nhất của bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống với nghị luận về một tư tưởng đạo lí là gì?

Xem đáp án » 23/08/2020 2,923

Câu 4:

Hiện tượng đời sống được đưa ra nghị luận:

Xem đáp án » 23/08/2020 1,587

Câu 5:

Yêu cầu về mặt nội dung khi viết bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống?

Xem đáp án » 23/08/2020 1,400

Câu 6:

Phần thân bài của một bài văn về hiện tượng đời sống cần có mấy luận điểm?

Xem đáp án » 23/08/2020 1,149

Bình luận


Bình luận