Câu hỏi:

23/08/2020 1,446

Yêu cầu về mặt nội dung khi viết bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Các yêu cầu về mặt nội dung khi viết bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống:

+ Bài viết phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề.

+ Phân tích về mặt đúng, sai, mặt lợi và hại của vấn đề.

+ Chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc đề nghị luận về một hiện tượng đời sống?

Xem đáp án » 23/08/2020 6,175

Câu 2:

Đề nào dưới đây không phải là đề nghị luận về một hiện tượng đời sống?

Xem đáp án » 23/08/2020 5,710

Câu 3:

Điểm khác nhau cơ bản nhất của bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống với nghị luận về một tư tưởng đạo lí là gì?

Xem đáp án » 23/08/2020 3,016

Câu 4:

Hiện tượng đời sống được đưa ra nghị luận:

Xem đáp án » 23/08/2020 1,717

Câu 5:

Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về khái niệm thế nào là nghị luận về một hiện tượng đời sống?

Xem đáp án » 23/08/2020 1,642

Câu 6:

Phần thân bài của một bài văn về hiện tượng đời sống cần có mấy luận điểm?

Xem đáp án » 23/08/2020 1,186

Bình luận


Bình luận