Câu hỏi:

18/06/2019 11,021

Đốt cháy 2,58 gam một este đơn chức thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,62 gam H2O. Công thức phân tử của este đó là

Trả lời:

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mO(este)  = 2,58 – mC – mH = 2,58 – 0,12.12 – 0,09.2 = 0,96 g

→ nO(este)= 0,96/16 = 0,06 mol

→ nC : nH : nO = 0,12 : (0,09.2) : 0,06 = 2:3:1

este có dạng (C2H3O)n

Vì este đơn chức → n = 2 → Công thức phân tử của este đó là C4H6O2

→ Đáp án B 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X là một este no đơn chức có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 18/06/2019 70,765

Câu 2:

Đốt cháy một lượng este no, đơn chức, mạch hở E cần 0,35 mol oxi thu được 0,3 mol CO2. Công thức phân tử của este này là

Xem đáp án » 18/06/2019 24,914

Câu 3:

Trong cơ thể chất béo bị oxi hóa thành các chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2019 20,198

Câu 4:

Este X tạo bởi ancol no, đơn chức,mạch hở và axit cacboxylic không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức, mạch hở. Đốt cháy a mol X thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2019 20,190

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hơi este đơn chức E phải dùng 2 thể tích O2 (đo ở cùng điều kiện). E là

Xem đáp án » 18/06/2019 9,903

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »