Câu hỏi:

23/08/2020 6,072

Hòa tan 30 ml rượu etylic nguyên chất vào 90 ml nước cất thu được

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rượu là

Xem đáp án » 23/08/2020 1,895

Câu 2:

Nhận xét nào sau đây là sai

Xem đáp án » 23/08/2020 860

Câu 3:

Trong 100 ml rượu 40° có chứa

Xem đáp án » 23/08/2020 630

Câu 4:

Nhận xét nào đúng về nhiệt độ sôi của rượu etylic

Xem đáp án » 23/08/2020 468

Câu 5:

Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất là

Xem đáp án » 23/08/2020 437

Câu 6:

Cho 11,2 lít khí etilen (ở đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric đặc làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là

Xem đáp án » 23/08/2020 365

Bình luận


Bình luận