Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 44 (có đáp án): Rượu etylic

  • 2057 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Công thức cấu tạo của rượu etylic là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Nhận xét nào sau đây là sai

Xem đáp án

Đáp án: D

D sai vì rượu etylic nhẹ hơn nước


Câu 3:

Nhận xét nào đúng về nhiệt độ sôi của rượu etylic

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Độ rượu là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Trong 100 ml rượu 40° có chứa

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận