Câu hỏi:

24/08/2020 622

Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu được 101,64 gam CO2. Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Trả lời:

Gọi số mol ancol và axit lần lượt là x và y

Vì 2 chất đều no đơn chức nên khi đốt cháy: nH2O = nCO2 + nancol = 2,31 + x

Bảo toàn O: nO2.2 + nancol + 2naxit = 2nCO2 + nH2O => nO2= (3,465 – y) mol

Bảo toàn khối lượng: mX + mO2 = mCO2 + mH2O

=> 9x + 16y = 9,45 => 9(x+y) < 9,45 < 16(x+y)

=> 0,59 < (x + y) < 1,05

Gọi số C trong mỗi chất là n => nCO2 = 2,31 = n.(x + y) => (x + y) = 2,31/n

=> 2,2 < n < 3,9 =>n = 3

=> x = 0,41 ; y = 0,36 mol

C2H5COOH + C3H7OH → C2H5COOC3H7 + H2O

0,36                  0,41      →   0,36

=> Tính theo chất phản ứng thiếu (axit) => neste = naxit = 0,36 mol

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun sôi hỗn hợp X gồm 9 gam axit axetic và 4,6 gam ancol etylic với H2SO4 đặc làm xúc tác đến khi phản ứng kết thúc thu được 6,6 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

Xem đáp án » 24/08/2020 2,535

Câu 2:

Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no đơn chức và mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 25,62gam X thu được 25,872 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng 25,62gam X với xúc tác H2SO4 đặc thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

Xem đáp án » 24/08/2020 145

Câu 3:

Hỗn hợp A gồm 1 axit no đơn chức và một axit không no đơn chức có một liên kết đôi ở gốc hiđrocacbon. Khi cho a gam A tác dụng hết với CaCO3 thoát ra 3,36 lít CO2 (đktc). Hỗn hợp B gồm CH3OH và C2H5OH khi cho 6,24 gam B tác dụng hết Na thoát ra 1,792 lít H2 (đktc). Nếu trộn a gam A với 11,7 gam B rồi đun nóng có H2SO4 đặc xúc tác thì thu được m gam este (hiệu suất h%). Giá trị m theo a, h là

Xem đáp án » 24/08/2020 128

Câu 4:

Cho 0,1 mol axit fomic đơn chức trộn với 0,15 mol ancol X đơn chức đem thực hiện phản ứng este hóa thu được thu được 3,7 gam este. Tách lấy lượng ancol và axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát ra 1,68 lít H2. Vậy công thức của ancol và hiệu suất phản ứng este hóa là

Xem đáp án » 24/08/2020 114

Câu 5:

Cho 10 gam hỗn hợp 2 axit HCOOH và CH3COOH trung hòa vừa đủ bởi 190 ml dung dịch NaOH 1M. Nếu cho 10 gam hỗn hợp trên tác dụng với 9,2 gam ancol etylic , có xt H2SO4 đặc, H=90%. Lượng este thu được là

Xem đáp án » 24/08/2020 102

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »