Câu hỏi:

25/08/2020 88

Kết quả của phép tính ( + 25) + ( + 15) là

Trả lời:

Đáp án cần chọn là: A

Ta có (+25)+(+15)=25+15=40.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x biết x - ( - 43) = ( - 3).

Xem đáp án » 25/08/2020 92

Câu 2:

Kết quả của phép tính ( - 243) + ( - 27) là:

Xem đáp án » 25/08/2020 86

Câu 3:

Kết quả của phép tính (−|−85|)+(−|−71|) bằng

Xem đáp án » 25/08/2020 85

Câu 4:

Tính (−17)+(−|−173|)

Xem đáp án » 25/08/2020 80

Câu 5:

Tổng của hai số - 313 và – 211 là

Xem đáp án » 25/08/2020 79

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »