Câu hỏi:

25/08/2020 78

Biết 35  số học sinh giỏi của lớp 6A là 12 học sinh. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh giỏi?

Trả lời:

Đáp án D 

Lớp 6A có số học sinh giỏi là:

12:352=20 (học sinh giỏi)

Vậy lớp 6A có 20 học sinh giỏi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít thì số dầu còn lại bằng 715  số dầu đựng trong thùng. Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Xem đáp án » 25/08/2020 260

Câu 2:

Trong rổ có 50 quả cam. Số táo bằng 910  số cam và số cam bằng 1011  số xoài. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả cam, táo và xoài?

Xem đáp án » 25/08/2020 170

Câu 3:

Có tất cả 840kg gạo gồm ba loại: 16  số đó là gạo tám thơm, 38  số đó là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số gạo tẻ.

Xem đáp án » 25/08/2020 159

Câu 4:

Tìm chiều dài của một mảnh vải, biết rằng 60% mảnh vải đó dài 9m

Xem đáp án » 25/08/2020 155

Câu 5:

Trên bản đồ vẽ một hình chữ nhật có chiều dài 5cm  và chiều rộng 3cm. Tính chu vi thật của hình chữ nhật đó theo đơn vị mét. Biết rằng bản đồ được vẽ với tỉ lệ 1:1000.

Xem đáp án » 25/08/2020 115

Câu 6:

Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết rằng 47  đoạn đường đó dài 40km.

Xem đáp án » 25/08/2020 99

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »