Câu hỏi:

27/08/2020 5,481

Dòng nào sau đây không phù hợp khi so sánh với yếu tố mạch lạc trong một văn bản?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc? 

Xem đáp án » 12/10/2019 7,025

Câu 2:

Mạch lạc trong văn bản là gì? 

Xem đáp án » 12/10/2019 1,616

Câu 3:

Các sự việc trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” được liên kết với nhau chủ yếu theo mối liên hệ nào?

Xem đáp án » 27/08/2020 1,512

Câu 4:

Tính mạch lạc trong văn bản “Mẹ tôi” được thể hiện ở các khía cạnh nào trong các khía cạnh sau?

Xem đáp án » 27/08/2020 835

Bình luận


Bình luận