Trắc nghiệm: Mạch lạc trong văn bản

  • 2821 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Mạch lạc trong văn bản là gì? 

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc? 

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Dòng nào sau đây không phù hợp khi so sánh với yếu tố mạch lạc trong một văn bản?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Các sự việc trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” được liên kết với nhau chủ yếu theo mối liên hệ nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Tính mạch lạc trong văn bản “Mẹ tôi” được thể hiện ở các khía cạnh nào trong các khía cạnh sau?

Xem đáp án

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phan Đăng Nhật Duy

2 năm trước

Ánh Nguyễn

Bài thi giúp chúng ta có thể luyện tập được những kiến thức cơ bản mà quan trọng nhất trong bài, từ đó giúp chúng ta có thể hiểu bbaif dễ hơn

Bình luận


Bình luận