Câu hỏi:

27/08/2020 1,513

Các sự việc trong văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” được liên kết với nhau chủ yếu theo mối liên hệ nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc? 

Xem đáp án » 12/10/2019 7,025

Câu 2:

Dòng nào sau đây không phù hợp khi so sánh với yếu tố mạch lạc trong một văn bản?

Xem đáp án » 27/08/2020 5,481

Câu 3:

Mạch lạc trong văn bản là gì? 

Xem đáp án » 12/10/2019 1,617

Câu 4:

Tính mạch lạc trong văn bản “Mẹ tôi” được thể hiện ở các khía cạnh nào trong các khía cạnh sau?

Xem đáp án » 27/08/2020 836

Bình luận


Bình luận