Câu hỏi:

27/08/2020 114

Cho các số sau: 1280; - 291; 43; - 52; 28; 1; 0. Các số đã cho sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:

Trả lời:

Đáp án cần chọn là: B

Các số được xếp theo thứ tự giảm dần là: 1280;43;28;1;0;−52;−291

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu số nguyên n  thỏa mãn (2n–1) chia hết cho (n+1) ?

Xem đáp án » 27/08/2020 240

Câu 2:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án » 27/08/2020 140

Câu 3:

Cho A= -128.[(-25)+89]+128.(89-125). Chọn câu đúng.

Xem đáp án » 27/08/2020 127

Câu 4:

Thực hiện phép tính 455-5[(-5)+4.(-8)] ta được kết quả là

Xem đáp án » 27/08/2020 118

Câu 5:

Cho E = {3; - 8; 0}. Tập hợp F gồm các phần tử của E và các số đối của chúng là?

Xem đáp án » 27/08/2020 112

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »