Câu hỏi:

27/08/2020 2,847

Thể một nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Thể một nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng thiếu 1 NST ở một cặp tương đồng nào đó

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây có thể tạo ra hợp tử phát triển thành người mắc hội chứng Đao?

Xem đáp án » 28/08/2020 14,221

Câu 2:

Các thể đột biến nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến dị bội, dạng (2n – 1)?

Xem đáp án » 27/08/2020 9,045

Câu 3:

Ở người hiện tượng dị bội thể được tìm thấy ở

Xem đáp án » 28/08/2020 8,303

Câu 4:

Đột biến số lượng NST bao gồm

Xem đáp án » 27/08/2020 7,096

Câu 5:

Bộ NST của người bị bệnh Đao thuộc dạng nào dưới đây ?

Xem đáp án » 27/08/2020 5,586

Câu 6:

Thể dị bội gồm dạng nào ?

Xem đáp án » 27/08/2020 4,977

Câu 7:

Ở người sự tăng thêm 1 NST ở cặp NST thứ 21 gây ra

Xem đáp án » 27/08/2020 4,857

Bình luận


Bình luận