Câu hỏi:

29/08/2020 372

Cho 4 kim loại Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3­, CuCl2, Al2SO43. Kim loại khử được cả 4 dung dịch muối đã cho là

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của cầu muối trong pin điện hóa là?

Xem đáp án » 28/08/2020 1,335

Câu 2:

Cho Zn dư vào dung dịch AgNO3, CuNO32, Fe(NO3)3. Số phản ứng hoá học xảy ra là:

Xem đáp án » 29/08/2020 598

Câu 3:

Phản ứng nào dưới đây không xảy ra:

Xem đáp án » 29/08/2020 549

Câu 4:

Một mẫu kim loại Cu có lẫn tạp chất là các kim loại Al, Mg. Để loại bỏ tạp chất thì dùng dung dịch nào sau đây

Xem đáp án » 29/08/2020 305

Câu 5:

Trong bốn kim loại Al, Mg, Fe, Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Xem đáp án » 28/08/2020 274

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »