Câu hỏi:

29/08/2020 306

Một mẫu kim loại Cu có lẫn tạp chất là các kim loại Al, Mg. Để loại bỏ tạp chất thì dùng dung dịch nào sau đây

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của cầu muối trong pin điện hóa là?

Xem đáp án » 28/08/2020 1,336

Câu 2:

Cho Zn dư vào dung dịch AgNO3, CuNO32, Fe(NO3)3. Số phản ứng hoá học xảy ra là:

Xem đáp án » 29/08/2020 599

Câu 3:

Phản ứng nào dưới đây không xảy ra:

Xem đáp án » 29/08/2020 550

Câu 4:

Cho 4 kim loại Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3­, CuCl2, Al2SO43. Kim loại khử được cả 4 dung dịch muối đã cho là

Xem đáp án » 29/08/2020 372

Câu 5:

Trong bốn kim loại Al, Mg, Fe, Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Xem đáp án » 28/08/2020 274

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »