Câu hỏi:

31/08/2020 2,974

Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là

Trả lời:

Các đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là:

Gly-Gly-Ala; Ala-Gly-Gly; Gly-Ala-Gly

Ala-Ala-Gly; Gly-Ala-Ala; Ala-Gly-Ala.

Vậy có 6 đồng phân tripeptit.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân tử peptit nào sau đây có 4 nguyên tử oxi?

Xem đáp án » 31/08/2020 3,406

Câu 2:

Hỗn hợp X chứa 0,2mol Glyxin và 0,1 mol Alanin. Khối lượng đipeptit tối đa tạo thành là

Xem đáp án » 31/08/2020 1,712

Câu 3:

Tên gọi nào sau đây là của peptit:

H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH(CH3)COOH ?

Xem đáp án » 30/08/2020 1,330

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai

Xem đáp án » 31/08/2020 1,319

Câu 5:

Tripeptit Ala – Gly – Ala có công thức phân tử là

Xem đáp án » 31/08/2020 1,058

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »