Câu hỏi:

31/08/2020 3,474

Phân tử peptit nào sau đây có 4 nguyên tử oxi?

Trả lời:

. Gly-Ala-Ala có 2 nhóm CONH và 1 nhóm COOH         → 4O

B. Gly-Ala có 1 nhóm CONH và 1 nhóm COOH               → 3O

C. Gly-Gly-Ala-Val có 3 nhóm CONH và 1 nhóm COOH   → 5O

D. Gly-Ala-Glu có 2 nhóm CONH và 2 nhóm COOH        → 6O

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là

Xem đáp án » 31/08/2020 3,054

Câu 2:

Hỗn hợp X chứa 0,2mol Glyxin và 0,1 mol Alanin. Khối lượng đipeptit tối đa tạo thành là

Xem đáp án » 31/08/2020 1,762

Câu 3:

Tên gọi nào sau đây là của peptit:

H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH(CH3)COOH ?

Xem đáp án » 30/08/2020 1,364

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai

Xem đáp án » 31/08/2020 1,335

Câu 5:

Tripeptit Ala – Gly – Ala có công thức phân tử là

Xem đáp án » 31/08/2020 1,078

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »