Câu hỏi:

31/08/2020 2,953

Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi Hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là:

Trả lời:

Đáp án A

Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven:

 

Dựa vào biểu đồ Ven ta thấy:

Số học sinh chỉ giỏi Toán và Lý (không giỏi Hóa) là: 6−3=3 (em)

Số học sinh chỉ giỏi Toán và Hóa (không giỏi Lý) là: 4−3=1 (em)

Số học sinh chỉ giỏi Lý và Hóa (không giỏi Toán) là: 5−3=2 (em)

Số học sinh chỉ giỏi một môn Toán là: 10−3−3−1=3 (em)

Số học sinh chỉ giỏi một môn Lý là: 10−3−3−2=2 (em)

Số học sinh chỉ giỏi một môn Hóa là: 11−1−3−2=5 (em)

Số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn là:

3+2+5+1+2+3+3=19 (em)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xác định số phần tử của tập hợp

X={nN|n4,n<2017}

Xem đáp án » 31/08/2020 2,265

Câu 2:

Cho A ={x R ||mx3| = mx3}, B = {x  R |x24 = 0}. Tìm m để B∖A=B

Xem đáp án » 31/08/2020 1,797

Câu 3:

Cho các tập hợp khác rỗng  A= m1;m+32 và B = (;3)  [3;+). Tập hợp các giá trị thực của mm để A  B   là:

Xem đáp án » 31/08/2020 954

Câu 4:

Cho các tập hợp khác rỗng A = (−; m) và B = [2m−2; 2m+2]. Tìm m R để (CRA)  B  .

Xem đáp án » 31/08/2020 740

Câu 5:

Cho ba tập hợp:

M: tập hợp các tam giác có 2 góc tù.

N: tập hợp các tam giác có độ dài ba cạnh là ba số nguyên liên tiếp.

P: tập hợp các số nguyên tố chia hết cho 3.

Tập hợp nào là tập hợp rỗng?

Xem đáp án » 31/08/2020 523

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »