Câu hỏi:

03/09/2020 106

Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch ZnNO32 nhưng không phản ứng với dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây tạo ra kim loại

Xem đáp án » 03/09/2020 377

Câu 2:

Mệnh đề không đúng là:

 

Xem đáp án » 03/09/2020 160

Câu 3:

Cho các cặp oxi hóa - khử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat. (b) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat. (c) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat. (d) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat. Trong các thí nghiệm trên, những thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

Xem đáp án » 03/09/2020 108

Câu 4:

Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa CuNO32, AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là

Xem đáp án » 03/09/2020 106

Câu 5:

Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3 , khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là

Xem đáp án » 03/09/2020 89

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »