Câu hỏi:

04/09/2020 606

Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số: V (thể tích), p (áp suất) và T (nhiệt độ tuyệt đối).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình

Xem đáp án » 04/09/2020 35,556

Câu 2:

Dùng một bơm tay để bơm không khí vào quả bóng thể tích 2 lít có áp suất bên trong là 1atm. Áp suất bên trong quả bóng là bao nhiêu sau 60 lần bơm, biết mỗi lần bơm được 50cm3 không khí vào quả bóng. Coi quá trình bơm nhiệt độ là không đổi

Xem đáp án » 04/09/2020 3,264

Câu 3:

Chọn phương án sai.

Xem đáp án » 04/09/2020 2,884

Câu 4:

Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt?

   

Xem đáp án » 04/09/2020 1,681

Câu 5:

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, thể tích của lượng khí

Xem đáp án » 04/09/2020 1,131

Câu 6:

Quá trình đẳng nhiệt là:

Xem đáp án » 04/09/2020 1,051

Câu 7:

Một lượng khí xác định ở áp suất 3atm có thể tích là 10 lít. Thể tích của khối khí khi nén đẳng nhiệt đến áp suất 6atm?

Xem đáp án » 04/09/2020 1,042

Bình luận


Bình luận