Câu hỏi:

04/09/2020 8,126

Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron là dòng điện trong môi trường

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Ta có:

Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 04/09/2020 6,894

Câu 2:

Chọn các quy ước đúng về cách gọi sấm, sét trong vật lí:

Xem đáp án » 04/09/2020 6,175

Câu 3:

Bản chất dòng điện trong chất khí là:

Xem đáp án » 04/09/2020 4,253

Câu 4:

Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt tải điện trong chất khí ở điều kiện thường là

Xem đáp án » 04/09/2020 3,239

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng? 

Xem đáp án » 04/09/2020 3,104

Câu 6:

Tìm phát biểu sai?

Xem đáp án » 04/09/2020 2,289

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK