Câu hỏi:

05/09/2020 402

Nghiên cứu hai cách đặt đầu đề của báo sau đây:

-       Chị Ma-ri cứu các em bé buộc phải làm nghề mại dâm.

-       Ăng-gô-la thực hiện chính sách không liên kết và hợp tác với các nước Xã hội chủ nghĩa.

Nhận xét nào trong số các nhận xét sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao văn bản báo chí thường ngắn gọn?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,172

Câu 2:

Phong cách ngôn ngữ báo chí được dùng trong những loại văn bản nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 574

Câu 3:

Một phóng viên mới vào nghề, được giao nhiệm vụ viết bài tường thuật một vụ tai nạn trong xây dựng. Anh ta gửi về tòa soạn bài viết của mình với đoạn mở đầu như sau:

“Chết.

Đó là tình trạng bất khả kháng của Lê Văn A, công nhân đội xây dựng số 3, Tổng công ty xây dựng XYZ, sang nay khhi anh ấy ngã từ tầng 5 xuống…”

Nhận xét nào nói đúng về cách viết trên?

Xem đáp án » 05/09/2020 562

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK