Câu hỏi:

05/09/2020 7,050

Ở truyền động ăn khớp ta thấy: bánh răng có số răng ít hơn sẽ quay:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ truyền động bánh răng dùng để truyền chuyển động quay giữa các trục:

Xem đáp án » 05/09/2020 5,701

Câu 2:

Ứng dụng của khớp tịnh tiến:

Xem đáp án » 05/09/2020 4,979

Câu 3:

Ở truyền động ăn khớp ta thấy: đĩa xích có số răng nhiều hơn sẽ quay:

Xem đáp án » 05/09/2020 4,391

Câu 4:

Đối với chi tiết cần tháo lắp, ta dùng:

Xem đáp án » 05/09/2020 4,374

Câu 5:

Ở mối ghép bằng đinh tán, đinh tán được làm từ:

Xem đáp án » 05/09/2020 4,098

Câu 6:

Bộ truyền động bánh răng dược dùng trong:

Xem đáp án » 05/09/2020 4,051

Bình luận


Bình luận