Câu hỏi:

06/09/2020 647

Có nhiều cách bình luận. Nhưng dù theo cách nào thì người bình luận cũng phải:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào nói không đúng tác dụng của bình luận? 

Xem đáp án » 06/09/2020 2,523

Câu 2:

Dòng nào không nói đúng đặc điểm của bình luận?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,267

Câu 3:

Nguyên nhân nào khiến cho việc trình bày ý kiến của những bình luận không được sáng tỏ, có sức thuyết phục và hấp dẫn?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,234

Câu 4:

Thế nào là bình luận? 

Xem đáp án » 06/09/2020 339

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK