Câu hỏi:

06/09/2020 440

Lời giải thích nào sau đây về khái niệm luân lí không đúng với quan niệm của Phan Châu Trinh trong bài diễn thuyết "Về luân lí xã hội ở nước ta"

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong sự nghiệp văn học của mình, Phan Châu Trinh nổi tiếng nhất là thể loại văn học nào?

Xem đáp án » 06/09/2020 510

Câu 2:

Ý nào sau đây chưa chính xác về tác giả Phan Châu Trinh?

Xem đáp án » 06/09/2020 431

Câu 3:

Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng con đường nào?

Xem đáp án » 06/09/2020 424

Câu 4:

Nội dung của đoạn trích “Về luân lí xã hội ở nước ta” là gì? 

Xem đáp án » 06/09/2020 387

Câu 5:

Ý nào sau đây không đúng khi Phan Châu Trinh tỏ ra là một nhà diễn thuyết?

Xem đáp án » 06/09/2020 346

Câu 6:

Theo Phan Châu Trinh, luân lí nhân loại, nhất là ở phương Tây, đã phát triển qua mấy thời kì?

Xem đáp án » 06/09/2020 317

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK