Câu hỏi:

06/09/2020 426

Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng con đường nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong sự nghiệp văn học của mình, Phan Châu Trinh nổi tiếng nhất là thể loại văn học nào?

Xem đáp án » 06/09/2020 513

Câu 2:

Lời giải thích nào sau đây về khái niệm luân lí không đúng với quan niệm của Phan Châu Trinh trong bài diễn thuyết "Về luân lí xã hội ở nước ta"

Xem đáp án » 06/09/2020 442

Câu 3:

Ý nào sau đây chưa chính xác về tác giả Phan Châu Trinh?

Xem đáp án » 06/09/2020 433

Câu 4:

Nội dung của đoạn trích “Về luân lí xã hội ở nước ta” là gì? 

Xem đáp án » 06/09/2020 388

Câu 5:

Ý nào sau đây không đúng khi Phan Châu Trinh tỏ ra là một nhà diễn thuyết?

Xem đáp án » 06/09/2020 348

Câu 6:

Theo Phan Châu Trinh, luân lí nhân loại, nhất là ở phương Tây, đã phát triển qua mấy thời kì?

Xem đáp án » 06/09/2020 319

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK