Câu hỏi:

06/09/2020 507

Chính luận là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại văn bản nào sau đây không thuộc thể loại văn bản chính luận?

Xem đáp án » 06/09/2020 2,135

Câu 2:

Đặc trưng nào sau đây không có trong văn bản chính luận? 

Xem đáp án » 06/09/2020 1,113

Câu 3:

Nhận định nào không đúng?

Xem đáp án » 06/09/2020 305

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK