Câu hỏi:

06/09/2020 2,020

Loại văn bản nào sau đây không thuộc thể loại văn bản chính luận?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc trưng nào sau đây không có trong văn bản chính luận? 

Xem đáp án » 06/09/2020 1,010

Câu 2:

Chính luận là:

Xem đáp án » 06/09/2020 465

Câu 3:

Nhận định nào không đúng?

Xem đáp án » 06/09/2020 280

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK