Câu hỏi:

06/09/2020 1,817

Đối tượng mô tả của kịch là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngôn ngữ kịch có đặc điểm gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 2,776

Câu 2:

Khi tìm hiểu một tác phẩm kịch, nội dung nào cần quan tâm nhất?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,356

Câu 3:

Ngôn ngữ kịch bao gồm những loại nào?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,321

Câu 4:

Nội dung phản ảnh của thể loại bi kịch là gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,145

Câu 5:

Xét theo hình thức ngôn ngữ trình diễn, kịch chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 06/09/2020 890

Câu 6:

Tác phẩm nghị luận nào dưới đây thuộc giai đoạn trung đại?

Xem đáp án » 06/09/2020 828

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK