Trắc nghiệm: Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận có đáp án

  • 1452 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nội dung phản ảnh của thể loại bi kịch là gì?

Xem đáp án

=> Đáp án D

 


Câu 2:

Tác phẩm nghị luận nào dưới đây thuộc giai đoạn trung đại?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 3:

Đối tượng mô tả của kịch là gì?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 4:

Ngôn ngữ kịch có đặc điểm gì?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 5:

Khi tìm hiểu một tác phẩm kịch, nội dung nào cần quan tâm nhất?

Xem đáp án

=> Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận