Câu hỏi:

06/09/2020 2,615

Ngôn ngữ kịch có đặc điểm gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối tượng mô tả của kịch là gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,717

Câu 2:

Khi tìm hiểu một tác phẩm kịch, nội dung nào cần quan tâm nhất?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,262

Câu 3:

Ngôn ngữ kịch bao gồm những loại nào?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,212

Câu 4:

Nội dung phản ảnh của thể loại bi kịch là gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 1,037

Câu 5:

Xét theo hình thức ngôn ngữ trình diễn, kịch chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 06/09/2020 811

Câu 6:

Tác phẩm nghị luận nào dưới đây thuộc giai đoạn trung đại?

Xem đáp án » 06/09/2020 784

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK