Câu hỏi:

06/09/2020 10,565

Thuộc tính vốn có sự vật và hiện tượng biểu thị về trình độ phát triển (Cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)….của sự vật và hiện tượng được gọi là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Lượng dùng để chỉ thuộc tính vốn có sự vật và hiện tượng biểu thị về trình độ phát triển (Cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)….của sự vật và hiện tượng.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra sự biến đổi về chất trong học tập và rèn luyện, em chọn phương án nào dưới đây?

Xem đáp án » 26/08/2019 102,325

Câu 2:

Trong ba năm học ở phổ thông, năm nào bạn A cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, nên mặc dù điểm xét tuyển vào trường đại học X là 25 điểm nhưng bạn vẫn vượt qua và trở thành sinh viên đại học. Điểm nút trong ví dụ trên là

Xem đáp án » 26/08/2019 82,663

Câu 3:

Để thực hiện tốt quy luật lượng – chất, cần tránh tư tưởng nào dưới đây?

Xem đáp án » 26/08/2019 75,662

Câu 4:

Quan điểm nào dưới đây không phản ánh đúng mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất?

Xem đáp án » 26/08/2019 75,517

Câu 5:

Dựa vào quy luật lượng – chất, phương án nào dưới đây lí giải đúng tại sao việc kết hôn của các cô gái Việt Nam với người nước ngoài thông qua môi giới thường tan vỡ?

Xem đáp án » 26/08/2019 56,677

Câu 6:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?

Xem đáp án » 06/09/2020 15,604

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »