Câu hỏi:

06/09/2020 1,245

Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật và hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Lời giải: Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật và hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định à sự phủ định của phủ định, vạch ra khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật và hiện tượng.

 

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định biện chứng?

Xem đáp án » 27/08/2019 89,447

Câu 2:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây không thuộc nội dung của phủ định biện chứng?

Xem đáp án » 27/08/2019 56,039

Câu 3:

Khẳng định nào dưới đây phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng?

Xem đáp án » 27/08/2019 39,283

Câu 4:

Câu viết của Lênin: “Cho rằng lịch sử thế giới phát triển đều đặn không va vấp, không đôi khi nhảy lùi những bước rất lớn là không biện chứng, không khoa học, không đúng về mặt lí luận”, là thể hiện nội dung nào dưới đây của sự vật, hiện tượng?

Xem đáp án » 27/08/2019 32,280

Câu 5:

Con đường phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra theo

Xem đáp án » 27/08/2019 26,890

Câu 6:

 Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về sự phát triển

Xem đáp án » 27/08/2019 19,920

Câu 7:

Cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn là thể hiện khuynh hướng nào dưới đây của sự vật và hiện tượng?

Xem đáp án » 27/08/2019 14,607

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900